Ploché střechy


Společnost disponuje širokým spektrem kvalifikovaných řemeslníků, vybíraných na základě jejich odbornosti a schopnosti začlenit systém managementu kvality do běžných pracovních procesů.